ഈ നുണച്ചിപ്പാറുവിനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ശിവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. 😜 😘
01:18
2,485,549
Reddit
ഈ നുണച്ചിപ്പാറുവിനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ശിവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. 😜 😘
Santhwanam || Episode 178 || 14-04-21 (Watch Full Episode on Disney+ Hotstar)
#Santhwanam #Chippy #Asianet #SisterLove #AsianetSerials #MalayalamSerials #RajeevParameshwar #Sreedevi #Shivanjali

टिप्पणियाँ
आगामी